Image

Hidroizolație

Hidroizolație se numește o structură etanșă, continuă și omogenă de protecție a elementelor sau părților de construcție împotriva infiltrațiilor și/sau exfiltrațiilor apei și/sau a umidității naturale a mediului.[1]
Hidroizolat sau impermeabil e o caracteristică a obiectelor ce sunt relativ neafectate de apă sau rezistă la infiltrația de apă în anumite condiții.Astfel de obiecte pot fi folosite în medii umede sau sub apă până la anumite adâncimi.
Hidroizolare descrie acțiunea de a face un obiect să devină hidroizolat sau impermeabil

"Impermeabil" se referă adesea la penetrarea apei. Permeabilitatea la vaporii de apă se raportează la rata de transmitere a vaporilor de apă. De asemenea, termenul de condens este, de obicei, diferit de termenul "impermeabil".
Carenele bărcilor și navelor se hidroizolau cândva prin aplicarea unui strat de catran sau smoală. Obiectele moderne pot fi hidroizolate prin aplicarea de învelișuri ce resping apa sau prin etanșarea îmbinărilor sau străpungerilor folosind manșoane sau garnituri.
În domeniul construcțiilor, o clădire sau o structură este hidroizolată prin folosirea de membrane pentru a proteja interiorul pe care îl acoperă păstrându-i în același timp integritatea structurală.
Hidroizolarea construcțiilor se referă la structurile de clădiri (subsoluri, terase, acoperișuri plate, structuri acvifere artificiale etc.).